Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beëindigingsovereenkomst

Beëindigingsovereenkomst

De ondergetekenden

  1. .............(naam) .................. gevestigd te ....., hierna te noemen werkgever, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ...................

    en

  2. ............(naam) wonende te ... aan de ..., geboren op ..., hierna te noemen werknemer.

Considerans

overwegen het volgende:

    Werknemer is sinds ... in dienst bij werkgever, thans in de functie van ....... tegen een salaris van € ... bruto per maand, exclusief vakantietoeslag en overige emolumenten. Werkgever is van oordeel dat, als gevolg van, kort samengevat, ...............7 aan de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst een einde dient te komen. Werknemer heeft na uitwisseling van argumenten en nader overleg, na ampel beraad 8 , het verzet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren