Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A. Camonier
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Regelgeving van belang bij uitzending naar het buitenland

Als een werknemer door zijn werkgever vanuit Nederland wordt uitgezonden naar het buitenland, zijn verschillende regelingen van belang:

EG-verordening inzake verbintenissen uit overeenkomsten (Rome I)

Een belangrijke vraag die opkomt bij uitzendingen naar het buitenland is welk recht van toepassing is op de uitzending. Dit is van belang om te weten hoe moet worden omgegaan met alle juridische aspecten van de arbeidsovereenkomst, zoals loonbetalingen, vakantiedagen en eventueel de ontslagproblematiek.

Recht van land waar werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht, is toepasselijk

De Rome I verordening bepaalt dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren