Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Tijdstip van loonbetaling

De werkgever is verplicht het loon op bepaalde tijdstippen te voldoen. In de wet is een regeling opgenomen over de tijdstippen waarop moet worden betaald. De werkgever moet steeds na afloop van het betalingstijdvak het loon voldoen. Als betalingstijdvak geldt een week of een maand, maar dit tijdvak kan in de cao of de arbeidsovereenkomst worden verlengd (bij betaling per week: tot een maand; bij betaling per maand: tot een kwartaal). Bij niet-tijdige betaling is de werkgever een verhoging verschuldigd vanaf de derde werkdag na de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden. Voor de vierde tot

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren