Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Overwerk

Onder overwerk in publiekrechtelijke zin wordt de mogelijkheid bedoeld om van de wettelijk maximaal toegestane arbeidstijd af te wijken, als zich een onvoorziene omstandigheid voordoet. Bijvoorbeeld plotselinge drukte of een order die moet worden afgewerkt. Overwerk kan zich ook voordoen doordat de aard van het werk dit incidenteel en voor korte tijd noodzakelijk maakt. Hierbij moet gedacht worden aan seizoensmatige invloeden of fluctuaties in het productieproces (bijvoorbeeld het oogstseizoen in de landbouw of de wekelijkse piek in broodbakkerijen op vrijdagnacht).

Let op Overwerk in het kader van de Arbeidstijdenwet staat los van de betekenis die overwerk vaak in de arbeidsovereenkomst

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren