Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inhoud van de klachtenregeling

Het is van belang bij het opstellen van een klachtenregeling goed af te wegen welke reikwijdte men aan de regeling wil geven. Een goede omschrijving van de begrippen klacht en klachtrecht is hiervoor noodzakelijk. Immers, hoe ruimer men de onderwerpen omschrijft waarover geklaagd kan worden, hoe meer klachten men kan verwachten.

Hiernaast is het van belang vast te leggen wie kunnen klagen. Daarbij kan zich bijvoorbeeld de vraag voordoen of ook uitzendkrachten of ingeleend personeel tot de kring van klagers dienen te behoren.

Procedure

Ten slotte moet de procedure worden bepaald. In het algemeen verdient het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren