Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijzondere beloningen

Heel algemeen kan gezegd worden dat het hier om uitkeringen gaat die afhankelijk zijn van de winst die in het bedrijf wordt gemaakt en/of van de inzet van de werknemer. We hebben het over:

  • bonus;

  • provisie;

  • gratificatie;

  • tantième; en

  • winstaandeel.

Dit zijn geen wettelijke termen. Het betreft uitkeringen in geld die de werkgever aan de werknemer kan toekennen. Het onderscheid tussen de verschillende termen is vrij vaag. De begrippen worden in de praktijk ook door elkaar gebruikt, waarbij de term bonus vooral wordt gebruikt als eenmalige uitkering voor een bijzondere prestatie en de termen gratificatie en tantième als winstuitkeringen.

Winstdeling in de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren