Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. J. Kroes
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Handhaving Wet arbeid vreemdelingen

De Inspectie SZW voert controles uit op grond van de WAV. De controle op de naleving van de WAV vindt plaats via inspecties bij bedrijven op eigen initiatief van de Inspectie SZW en naar aanleiding van meldingen. Tijdens de inspecties kan door de Inspectie SZW worden samengewerkt met onder andere de Vreemdelingenpolitie, de Belastingdienst en het UWV. De Inspectie SZW werkt veelal sectorgericht; zo is in 2014 de haven- en scheepvaartbranche aangepakt en in 2015 in samenwerking met de IND een project kennismigranten uitgevoerd, waarbij diverse kennisindustrie bedrijven zijn gecontroleerd. In 2018 richtten de IND en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren