Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Uitsluitingsgronden

Hoewel de WIA twee verschillende typen uitkeringen kent (de IVA en de WGA), zijn de uitsluitingsgronden voor beide uitkeringen in één hoofdstuk ondergebracht. Bij uitsluitingsgronden gaat het om objectieve omstandigheden. Een uitsluitingsgrond kan betekenen dat er geen recht op uitkering ontstaat, maar ook dat een al bestaand recht op uitkering eindigt. De uitsluitingsgronden worden hierna besproken. Ook overlijden is een uitsluitingsgrond; daar wordt verder niet op ingegaan.

Recht op een WIA- of een Wazo-uitkering

Het systeem van de WIA is zo opgezet dat er maar één uitkering op grond van de WIA tegelijk kan bestaan. Het gaat bij uitkeringen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren