Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan zes maanden kan een proeftijd worden opgenomen. De proeftijd is niet aan een minimumtermijn gebonden, maar mag afhankelijk van de looptijd van de arbeidsovereenkomst een termijn van één, respectievelijk twee maanden niet overschrijden (zie uitgebreid Proeftijd).

Een proeftijd kan maximaal één maand duren bij een arbeidsovereenkomst met een looptijd van meer dan zes maanden maar korter dan twee jaar. Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een project of ter vervanging van een zieke werknemer (dus waarbij het eindtijdstip niet vooraf met een datum

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren