Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. C.W.G.M Dekkers
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Pensioen overeenkomen

Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer dient de werkgever een keuze te maken of hij hem al dan niet een pensioenaanbod doet. De keus dient schriftelijk medegedeeld te worden en wel binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden. Als de werkgever een pensioenaanbod doet informeert hij de werknemer binnen welke termijn het pensioenaanbod ingaat en wie de pensioenuitvoerder is. Als de werknemer nog geen pensioen verwerft, informeert de werkgever de werknemer daarover en vermeldt daarbij aan welke voorwaarden voldaan moet worden om pensioen te verwerven. Tevens geeft de werkgever aan welke diensttijd in het kader van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren