Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Recht op vakantie

Per jaar is de werkgever verplicht aan de werknemer vakantie te verlenen gedurende minimaal viermaal het aantal bedongen arbeidsdagen per week. Wordt niet in een geheel jaar gewerkt (bijvoorbeeld omdat het dienstverband halverwege het jaar begint of eindigt) dan valt de opbouw van vakantiedagen over dat jaar vanzelfsprekend naar evenredigheid lager uit. De opbouw van vakantiedagen is in beginsel gekoppeld aan het aantal bedongen arbeidsdagen waarop loon is ontvangen. Op die regel bestaan echter diverse uitzonderingen. Zie hierover verder Opbouw en afschrijving vakantiedagen. In veel arbeidsovereenkomsten en cao's is afgesproken dat bepaalde (categorieën) werknemers meer vakantiedagen ontvangen.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren