Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Participatiewet en de loonkostensubsidie

Sinds de met ingang van 1 januari 2015 in werking getreden Participatiewet is er geen plaats meer voor de loondispensatie. Deze blijft alleen nog bestaan voor mensen die nog onder de Wajong blijven vallen. Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, kan de gemeente een loonkostensubsidie verstrekken. De voorwaarden zijn de volgende:

    De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde wordt op de werkplek vastgesteld op basis van een transparante en betrouwbare methode. De loonwaarde wordt elk jaar (in geval van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren