Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verstoorde arbeidsverhouding

De g-grond voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de verstoorde arbeidsverhouding. Net als bij het verwijtbaar handelen of nalaten geldt ook hier dat de verstoring zodanig moet zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Ernstig en duurzaam verstoord

Van een verstoorde arbeidsverhouding die kwalificeert als redelijke grond voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst is sprake als de verstoring ernstig is en duurzaam. Onder duurzaam wordt in dit verband niet per se verstaan dat al lang sprake is van de verstoorde arbeidsverhouding maar ook dat de verstoring duurzaam zal zijn. Met

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren