Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 08-07-2019
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verlenging van de arbeidsovereenkomst sinds 1 juli 2015 en het overgangsrecht

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op het moment dat de afgesproken looptijd is verstreken. Het kan zijn dat de werkgever de arbeidsovereenkomst nogmaals voor bepaalde tijd wil verlengen en dat daarover afspraken worden gemaakt. Ook komt het voor dat de werknemer gewoon feitelijk zijn werkzaamheden voortzet zonder dat afspraken worden gemaakt over die voortzetting. Het gaat hierbij om uitdrukkelijke tegenover stilzwijgende voortzetting.

Uitdrukkelijke en stilzwijgende voortzetting

Bij uitdrukkelijke voortzetting staat het de werkgever en werknemer vrij om te verlengen voor de tijd die zij wensen. Als eerst een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren