Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Overige verplichtingen

Behalve de in ‘Algemene verplichtingen van de werkgever’ genoemde verplichtingen bevat de Arbeidsomstandighedenwet nog een aantal verplichtingen voor de werkgever.

Voorlichting en onderricht

De werkgever is verplicht zijn personeel voorlichting en onderricht te geven over zaken rond arbeidsomstandigheden. Voorlichting moet in ieder geval worden gegeven over al het werk waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat veiligheid in het geding is en waardoor gezondheid en welzijn in gevaar kunnen komen. Ook moet de werkgever toezicht uitoefenen. De invulling van die verplichtingen maakt deel uit van het arbobeleid. De ondernemingsraad heeft daarin instemmingsrecht. In het hiernavolgende wordt een korte

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren