Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Disfunctioneren

Disfunctioneren is de d-grond voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In de wet wordt niet gesproken van ‘disfunctioneren’ zoals in het dagelijks spraakgebruik, maar van ‘ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid’.

Bij de beoordeling of sprake is van disfunctioneren moet de rechter een aantal subvragen beantwoorden:

    Heeft de werkgever de werknemer tijdig in kennis gesteld van de kritiek op het functioneren? Is de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid gesteld om het functioneren te verbeteren? Is het disfunctioneren te wijten aan onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden of voor scholing van de werknemer? Houdt de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren