Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Studiekostenbeding

Wanneer direct bij aanvang van het dienstverband al wordt afgesproken dat de werknemer een opleiding mag of moet volgen, kan een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Let op

In een aantal cao's zijn regelingen over opleiding en studie opgenomen.

Een paar valkuilen zal de werkgever moeten vermijden bij een studiekostenbeding. Allereerst zal hij duidelijk moeten omschrijven wat er onder studiekosten wordt verstaan. Een duidelijke omschrijving daarvan kan discussie voorkomen, waarbij het voor de werkgever goed is om te beseffen dat het loon dat is doorbetaald over opleidingsdagen ook onder studiekosten valt. Verder moet heel precies worden omschreven in welke

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren