Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Frequent ziekteverzuim

Een ontbindingsverzoek kan gebaseerd worden op frequent ziekteverzuim als dit leidt tot voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen en het verzuim niet het gevolg is van een tekortschietend arbeidsomstandighedenbeleid.

Let op

Frequent ziekteverzuim is op zichzelf geen redelijke grond voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Alleen indien het frequente verzuim leidt tot ernstige organisatorische problemen kan het aanleiding zijn voor een ontbinding.

In het kader van het arbeidsomstandighedenbeleid rust op de werkgever de verplichting om, waar nodig en mogelijk, te voorzien in aanpassingen van de werktijd of werkplek als dat leidt tot een verlaging van het ziekteverzuim.

Geen verbetering binnen 26

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren