Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

 • Informatiesoort: Geen
 • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
 • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
 • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wet arbeid en zorg

Met ingang van 1 december 2001 is de Wet arbeid en zorg van kracht geworden. Deze wet bevat een aantal oude verlofregelingen, die voorheen elders in een andere wet waren opgenomen. Op een aantal punten hebben die regelingen wijzigingen ondergaan en is een aantal extra verlofvormen ingevoerd.

Verlofvormen

De Wet arbeid en zorg kent de volgende verlofvormen:

 • adoptieverlof;

 • pleegouderverlof;

 • zwangerschaps- en bevallingsverlof;

 • kraamverlof;

 • ouderschapsverlof;

 • calamiteiten- en kortverzuimverlof;

 • kortdurend zorgverlof;

 • langdurend zorgverlof.

Let op De Wet arbeid en zorg is van toepassing op zowel de werknemer met een arbeidsovereenkomst

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren