Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Twee typen oproepcontracten

Juridisch zijn er twee vormen van oproepcontracten. Dat is de voorovereenkomst, op grond waarvan telkens weer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen ontstaan en de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP-overeenkomst of, in de terminologie van de WAB: oproepovereenkomst), die zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd kan worden gesloten.

De voorovereenkomst

Een voorovereenkomst is een overeenkomst waarbij een oproepkracht zich beschikbaar stelt om na oproep door de werkgever werkzaamheden te verrichten. Algemeen wordt aangenomen, dat de voorovereenkomst geen arbeidsovereenkomst is, maar een soort intentieverklaring op grond waarvan steeds arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten nadat de oproepkracht aan een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren