Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

De kring van verzekerden van de Ziektewet is ruim omschreven. Het gaat om werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van het BW en om fictieve dienstbetrekkingen. Directeuren-grootaandeelhouders (dga) zijn niet verzekerd. Wat een dga is, is geregeld in de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouders uit 1997. Deze regeling is per 1 januari 2016 vervangen door een nieuwe regeling. Zelfstandigen zonder personeel konden een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst. Een VAR WUO (winst uit onderneming) vrijwaarde iemand van verzekeringsplicht en dus ook premieplicht. Per 1 april 2016 is de VAR echter verdwenen. De Belastingdienst

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren