Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Regeling voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten (IVA)

Recht op een uitkering op grond van de Regeling voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten (de IVA regeling) hebben de volgende twee groepen verzekerden:

  • personen zonder kans op herstel (een stabiele situatie waarbij herstel uitgesloten is); en

  • personen met een geringe kans op herstel zowel in het eerste jaar als daarna.

‘Herstel uitgesloten’ betekent dat de mogelijkheden om te functioneren definitief verloren zijn gegaan: er is stabiliteit van de afwezigheid van mogelijkheden. Een ‘geringe kans op herstel op lange termijn’ betekent dat de verzekeringsarts de situatie na de claimbeoordeling zo inschat. Hij maakt daarbij onderscheid tussen de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren