Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inwerkingtreding Verdrag betreffende thuiswerk

Met ingang van 31 oktober 2003 is het ‘Verdrag betreffende thuiswerk’, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie, voor Nederland in werking getreden. Dit verdrag verplicht Nederland ertoe om te bevorderen dat thuiswerkers zoveel mogelijk gelijk behandeld worden met andere werknemers, waarbij rekening wordt gehouden met de speciale aard van thuiswerk. Volgens de verdragsbepalingen dient de gelijke behandeling met name gericht te zijn op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren