Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijzondere bedingen in een oproepovereenkomst

Bij de voorovereenkomstconstructie is er nog geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Wel kunnen partijen in de voorovereenkomst al vastleggen, welke arbeidsvoorwaarden zullen gelden als de oproepkracht daadwerkelijk wordt opgeroepen en de oproep aanvaardt. Ook voor de constructie van de arbeidsovereenkomst MUP geldt, dat partijen vrij zijn om in het oproepcontract, evenals bij een gewone arbeidsovereenkomst, bepaalde bedingen op te nemen.

Proeftijdbeding in oproepovereenkomst

In een oproepovereenkomst kan een proeftijd worden opgenomen. Zo'n beding moet ook dan voldoen aan alle voorschriften, die de wet aan een geldig proeftijdbeding stelt (zie Proeftijd).

Bij de bespreking van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren