Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Rechtsmiddelen van de bestuurder

Als de bestuurder het niet eens is met een ontslagbesluit van de Raad van Commissarissen of de algemene vergadering van aandeelhouders kan hij de rechter vragen om dat vennootschappelijk besluit te vernietigen, dus het besluit ongeldig te verklaren. De rechter vernietigt zo’n besluit alleen, als hij vindt dat het een onbehoorlijk besluit was, in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Hiervan is niet snel sprake: het gaat vooral om procedurele misstappen. Van de mogelijkheid om vernietiging te vragen wordt niet vaak gebruikgemaakt.

Echter ook hier speelt de kwestie van de dubbele positie van de statutair directeur,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren