Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Geschillen over ziekte

De werkgever kan van mening zijn dat de werknemer niet of niet langer ziek is. De werkgever kan echter niet afgaan op zijn eigen oordeel, maar zal de ziekmelding moeten doorgeven aan de bedrijfsarts of aan een gecertificeerde arbodienst. Deze neemt de controle ter hand en zal een oordeel geven over de (mate van) arbeidsongeschiktheid en de eventuele mogelijkheden om passende arbeid te verrichten. Als de werkgever het advies van de bedrijfsarts opvolgt en de werknemer meedeelt dat hij weer geschikt is om te gaan werken, kan er een conflict ontstaan als de werknemer van mening is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren