Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vereisten voor een arbeidsovereenkomst

Willen partijen een arbeidsovereenkomst aangaan, dan moet volgens de wet aan een aantal eisen worden voldaan.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als:

  • er een gezagsverhouding bestaat tussen de werkgever en de werknemer;

  • de werknemer verplicht is de overeengekomen arbeid persoonlijk te verrichten;

  • de werkgever verplicht is tot betaling van loon.

Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst moet aan alle drie eisen zijn voldaan. Is aan één van de eisen niet voldaan, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. De meest kenmerkende eis bij een arbeidsovereenkomst is de gezagsverhouding. Ook bij een opdrachtovereenkomst of een aanneming van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren