Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. C.W.G.M Dekkers
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Pensioen bij ontslag en pensioenbreuk

Bij ontslag uit dienstbetrekking houdt de werknemer in principe recht op een aanspraak op ouderdomspensioen. In de uitkeringsovereenkomsten (eindloon of middelloon) is dit een tijdsevenredige aanspraak. In een beschikbare premieregeling houdt de werknemer aanspraak op de door en voor hem betaalde bijdragen.

Pensioenbreuk

Toch kan er bij ontslag een pensioenbreuk ontstaan. De klassieke pensioenbreuk komt voor in eindloonregelingen. In een eindloonregeling is het pensioen afgeleid van het laatstverdiende salaris. Bij iedere salarisverhoging trekt de werkgever het in het verleden opgebouwde pensioen op naar het nieuwe salarisniveau. Dit geldt echter alleen voor het pensioen dat bij

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren