Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Belasting- en premieheffing bij loon in natura

Voor het berekenen van de loonbelasting en premies volksverzekeringen, de premies voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke premie voor de ZVW (met andere woorden de loonheffingen), moeten naturabeloningen worden omgezet in een bedrag in geld. Men neemt hiervoor dan de factuurwaarde, dus het bedrag dat op de factuur van de levering/dienst staat, inclusief btw.

Voorbeeld A is in dienst van B. B stelt A een woning ter beschikking. Indien de woning

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren