Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

De tweede redelijke grond waarbij het UWV in beeld komt, is langdurige arbeidsongeschiktheid.

Procedure UWV

De werkgever moet een verzoek om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op te mogen zeggen schriftelijk indienen bij het UWV. De voorschriften met betrekking tot de procedure zijn opgenomen in de per 1 juli 2015 ingevoerde Ontslagregeling.

Ontslagvergunningprocedure

Voor een aanvraag gebaseerd op langdurige arbeidsongeschiktheid heeft het UWV een (digitaal) formulier beschikbaar gesteld. Dit formulier dient volledig ingevuld en voorzien van alle bijlagen bij het UWV te worden ingediend. Het is verplicht dit door het UWV beschikbaar gestelde

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren