Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. C.W.G.M Dekkers
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gevolgen van verlof

Wanneer een werknemer gebruik maakt van een regeling van onbetaald verlof of ouderschapsverlof heeft dat meestal tot gevolg dat het loon over de desbetreffende periode wordt verlaagd. Dat kan doorwerken in de pensioenaanspraken, bijvoorbeeld in een verminderde opbouw voor het ouderdomspensioen. Ook het arbeidsongeschiktheidspensioen is gebaseerd op het lagere loon of geen loon. Dit kan er toe leiden dat er slechts een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren