Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Thuiswerk en sociale zekerheid

Een thuiswerker is lang niet altijd werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Hij is dan niet verplicht verzekerd op grond van artikel 3 van de werknemersverzekeringen ZW, WAO en WW en ook niet voor de WIA. Hij kan wel verzekerd zijn op grond van een fictieve dienstbetrekking (artikel 5 van de ZW, WAO en WW). Aan de volgende voorwaarden moet dan worden voldaan.

    De thuiswerker verdient doorgaans ten minste veertig procent van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren