Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Tewerkstellingsvergunning voor vreemdelingen aanvragen

Voor vreemdelingen moet de werkgever een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) met machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) bij de IND aanvragen. Het benodigde formulier daartoe kan via de site van de IND geraadpleegd worden (zie: https://ind.nl/).

In de procedure werkt de IND nauw samen met het UWV, dat een advies verstrekt aan de IND over de inspanningen van de werkgever om éérst binnen de EER-zone of Zwitserland geschikte mensen te vinden. Voorwaarden waaraan het UWV toetst:

    De werkgever moet aantonen dat minimaal drie maanden naar kandidaten in NL of de EER is gezocht. De werkgever

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren