Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Voorwaarden voor betaling van loon

De hoofdregel van de wet is dat de werkgever de werknemer moet betalen over de periode dat hij werkelijk gewerkt heeft. Uitgangspunt is: geen werk, geen loon. Op deze regel is in de wet en in veel cao's een aantal uitzonderingen gemaakt.

Ziekte

Als de werknemer niet kan werken wegens ziekte behoudt hij gedurende maximaal 104 weken recht op doorbetaling van tenminste 70% van het overeengekomen loon. Als wettelijke bovengrens geldt daarbij 70% van het maximumdagloon (per 1 juli 2017 bedraagt het maximumdagloon € 207,60). Gedurende de eerste 52 weken geldt als wettelijke ondergrens het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren