Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Passende arbeid

De Ziektewet bevat de verplichting voor een zieke werknemer om, indien hij in staat is passend werk te verrichten, te proberen dergelijk werk te verkrijgen. Wordt hij in de gelegenheid gesteld om passend werk te verrichten, dan is hij ook verplicht dit te aanvaarden. Weigert hij, dan wordt het ziekengeld verminderd met het bedrag dat hij als hij wel was gaan werken met dat werk had kunnen gaan verdienen. Het UWV kan, met het oog op het gaan verrichten van passende arbeid, de werknemer verplichten om zich

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren