Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Publiek arbeidsrecht

Wat het arbeidsrecht mede zo ingewikkeld maakt, is dat allerlei regels van publiekrecht van toepassing kunnen zijn. Dit zijn regels die werkgever en werknemer binden, zonder dat hiervoor een overeenkomst tussen die partijen nodig is. Deze regels worden door de overheid vastgesteld, uit een oogpunt van sociaal-economische ordening of bescherming. Zo zijn werkgever en werknemer niet vrij elk willekeurig loon af te spreken, maar moeten zij daarbij bepaalde minimumnormen (door de overheid vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag) in acht nemen. Het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen (BBA)

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren