Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

 • Informatiesoort: Geen
 • Auteur: mr. P. Willems
 • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
 • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Specifieke verplichtingen van de werkgever

De Arbeidsomstandighedenwet houdt een aantal specifieke verplichtingen voor werkgevers in:

 • Het voeren van een verzuimbeleid.

 • Het voeren van een beleid met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie en geweld.

 • Inventarisatie en evaluatie van risico's.

 • Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en informatie aan het publiek.

 • Het geven van voorlichting en onderricht.

 • Melding van ongevallen en beroepsziekten.

 • Het voorkomen van gevaar voor derden.

Bijstand door arbodienstverleners

De werkgever moet zich op grond van artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet voor bepaalde taken laten bijstaan door een arbodienst of andere deskundigen. Werkgevers hebben keuzemogelijkheden voor het organiseren van deskundige ondersteuning

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren