Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Procedures

Bij een onoplosbaar geschil tussen het medezeggenschapsorgaan en de werkgever zal uiteindelijk de rechter de beslissing moeten geven.

Kantonrechter

Volgens de geschillenregeling van artikel 36 WOR kunnen ondernemingsraden en ondernemers die een geschil hebben, dit door middel van een verzoekschrift voorleggen aan de kantonrechter. De verplichte gang in verband met advies en bemiddeling naar de bedrijfscommissie is per 19 juli 2013 afgeschaft. Onder ‘ondernemingsraad’ moeten ook de personeelsvertegenwoordiging, centrale ondernemingsraad en groepsondernemingsraad worden verstaan.

Vervangende toestemming

Wanneer de ondernemingsraad geen instemming aan een besluit verleent, heeft de ondernemer een aantal mogelijkheden. Hij kan het besluit van de ondernemingsraad om

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren