Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding

De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (de Wet REA) is op grond van de Invoeringswet WIA met ingang van 1 januari 2006 ingetrokken. Een aantal instrumenten uit de Wet REA is opgenomen in andere wetten, maar andere instrumenten zijn verdwenen.

De re-integratieverplichtingen van de werkgever zijn opgenomen in de WIA (artikel 25), alsmede de verplichte loondoorbetaling door de werkgever en de sanctie die staat op het niet voldoende re-integreren, de zogenoemde loonsanctie (artikel 25, lid 9). In het Burgerlijk Wetboek (BW) is de re-integratieverplichting neergelegd in artikel 7:658a. De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte en de loonsanctie is vastgelegd in artikel

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren