Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Loonkostenvoordeel

De werkgever krijgt op grond van artikel 47 en 48 van de Wfsv een premiekorting per jaar voor elke uitkeringsgerechtigde die hij in dienst neemt en die minstens 56 jaar of ouder is. Onder uitkeringsgerechtigde wordt verstaan degene die onmiddellijk voorafgaande aan de aanvang van de dienstbetrekking recht heeft op een uitkering WW, WAO, WIA, Wajong, Wamil, WAS, IOAZ en Anw. De premiekorting was toepasbaar tot en met 31 december 2017. Alle premiekortingsmogelijkheden zijn per 1 januari 2018 vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV).

Het loonkostenvoordeel is de nieuwe jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren