Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werknemer werkt niet voor niets. Loonbetaling is dan ook één van de hoofdverplichtingen van de werkgever tegenover zijn werknemer. In dit deel zullen de verschillende aspecten van beloning worden besproken. In het Burgerlijk Wetboek staat geen definitie opgenomen van het begrip loon, maar volgens de Hoge Raad valt onder het begrip loon in de arbeidsovereenkomst, al datgene wat als bedongen tegenprestatie voor de arbeid door de werkgever aan de werknemer verschuldigd is. In andere wetten zoals de loonbelastingwetten en sociale zekerheidswetten heeft het begrip loon niet een precies gelijke betekenis.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren