Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Procesreglement

De rechtbanken werken met een landelijk reglement om uniformiteit te bevorderen bij de behandeling van ontbindingsverzoeken. In dit reglement (zie rechtspraak.nl) staat welke termijnen gelden bij de indiening van een verzoekschrift en verweerschrift, tot wanneer aanvullende stukken ingediend kunnen worden en op welke wijze deze indiening kan.

Let op

Het kan zijn dat rechtbanken op bepaalde punten afwijken van het landelijk reglement. Als dat zo is, zal dat beschreven zijn in een afzonderlijk procesreglement dat de rechtbank gebruikt. Controleer dus goed of gewerkt wordt met het landelijke reglement of een lokale versie.

Indiening

Indiening van verzoekschriften vindt plaats door toezending

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren