Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verplichting tot ander werk op een andere plaats en tijd dan gewoonlijk

De werknemer is niet zonder meer verplicht ander werk te verrichten dan in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Wenst de werkgever de werknemer ruimer in te zetten dan alleen voor de functie die in de arbeidsovereenkomst is omschreven, dan kan daarover een beding in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Daarbij speelt het goed werknemerschap dan een belangrijke rol: moet de werknemer in redelijkheid

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren