Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wet verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter heeft gezorgd voor een aantal regelingen op het gebied van re-integratie van zieke werknemers. De wet op zich bestaat niet als afzonderlijke wet. De regels zijn geïntegreerd in andere wetten, zoals de WIA, het Burgerlijk Wetboek artikel 7:658a BW en diverse regelingen. Bijvoorbeeld de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter van 2 december 2002, laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 17 oktober 2006 Stcrt. 224. De formele verplichtingen zijn neergelegd in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, de meer inhoudelijke zijn te vinden in de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. In het kort komen de Poortwachtersregelingen op het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren