Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vrijwillige verzekering

De Ziektewet kent de mogelijkheid van een vrijwillige verzekering. Degene die op deze wijze verzekerd is, heeft aanspraak op dezelfde rechten als degene die verplicht verzekerd is. Hij moet zich ook aan dezelfde verplichtingen houden.

In de regel is toelating tot de vrijwillige verzekering alleen mogelijk als iemand in het verleden in Nederland of in het buitenland verplicht verzekerd is geweest. De betrokkene moet altijd zelf binnen 13 weken (artikel 66 ZW) na het einde van de verplichte verzekering) om toelating tot de vrijwillige verzekering vragen. Als aan de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren