Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ontbindende voorwaarde

De ontbindende voorwaarde is in 1992 door de Hoge Raad aanvaard als geoorloofde wijze tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst. In het Mungra/Van Meir-arrest betrof een arbeidsovereenkomst tussen een gynaecoloog en een artsenmaatschap. De gynaecoloog zou als waarnemer werkzaam zijn in een ziekenhuis. In de overeenkomst was de clausule opgenomen dat deze zou zijn ontbonden als het bestuur van het ziekenhuis niet langer toestemming zou geven de werkzaamheden als specialist uit te voeren. Na een jaar trekt het ziekenhuis inderdaad zijn toestemming in en de maatschap beschouwt de arbeidsovereenkomst als beëindigd. In dit geval vond de Hoge Raad de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren