Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. C.W.G.M Dekkers
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Pensioensystemen

Naast het vaststellen van het pensioengevend inkomen en de pensioengrondslag is het belangrijk te weten op welke wijze het pensioen wordt opgebouwd. Vindt opbouw plaats over het gemiddeld verdiende inkomen, is het pensioen afgeleid van het laatstverdiende inkomen of wordt er bijvoorbeeld een vast bedrag toegezegd? Dit is afhankelijk van het gehanteerde pensioensysteem. Globaal worden pensioensystemen ingedeeld in systemen waarbij de hoogte van de pensioenaanspraken het uitgangspunt vormen, en systemen waarbij de premies het uitgangspunt vormen. De systemen worden vaak met hun Engelse namen aangeduid: defined benefit en defined contribution. Binnen de defined benefitsystemen zijn twee hoofdvormen: eindloon- en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren