Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Loonbeslag

Loonbeslag is beslag onder de werkgever op het loon dat de werkgever aan de werknemer verschuldigd is. Ook een overeengekomen vergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst of een door de rechter toegewezen vergoeding bij ontbinding valt onder het loonbeslag. Er kunnen verschillende redenen zijn voor het leggen van loonbeslag.

Loonbeslag door de fiscus

De fiscus kan beslag leggen op het loon van de werknemer als hij belastingschulden heeft. Voor de werkgever komen hier nauwelijks formaliteiten aan te pas. De Ontvanger der Rijksbelastingen stuurt de werkgever een mededeling waarin hij betaling van (een deel van) het loon aan hem vordert.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren