Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wajong

Voor mensen die al voor hun achttiende arbeidsongeschikt zijn, of dat tijdens hun studie worden, is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) in het leven geroepen. Dit is geen verzekering, maar een voorziening (er wordt geen premie voor betaald). De Wajong is een voorziening — gefinancierd uit de algemene middelen — tegen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid voor personen die arbeidsongeschikt zijn geworden op een tijdstip dat zij vanwege hun jeugdige leeftijd nog niet konden deelnemen aan betaalde arbeid. Ook studerenden die tijdens de studieperiode arbeidsongeschikt zijn geworden, kunnen aanspraak op een uitkering maken. De hoogte van een Wajong-uitkering is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren