Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Naleving van de Arbeidsomstandighedenwet

De Inspectie SZW is belast met de controle op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. Dit houdt onder andere in dat de Inspectie SZW bevoegd is zich toegang te verschaffen tot alle arbeidsorganisaties en woningen om daar onderzoek te verrichten. Welke bevoegdheden de Inspectie SZW precies heeft staat in de Algemene wet bestuursrecht. Daarin is onder meer bepaald dat de toezichthouder (Inspectie SZW) bevoegd is:

  • inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden;

  • zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen;

  • vervoermiddelen te onderzoeken;

  • onderzoek in te stellen naar de toedracht van een ongeval.

Doel- en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren